Řízení biodynamického veřejného osvětlení.

Do středočeských Řevnic při západním okraji Prahy navrhli architekti Lukáš Ehl a Tomáš Koumar spolu s profesorkou Alenou Šrámkovou komplex pěti nových bytových domů doplněných o rekonstrukci jednoho z původních objektů.

Corso pod Lipami

Solitérní a tvarově různorodé stavby obklopuje množství vzrostlých stromů, které přispívají k poklidné atmosféře celého bytového souboru pojmenovaného „Corso Pod Lipami“. Projekt získal cenu Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2019.

Součástí projektu, který se realizoval v průběhu roku 2019 bylo také řízení veřejného biodynamického osvětlení pěší zóny v rezidenční oblasti.

 

 

Odstranili jsme světelný smog a jeho vliv na zdraví člověka.

Výměna veřejného osvětlení za LED úsporné zdroje přináší kromě úspor i negativní vliv na lidský organismus v podobě „modrého“ světla.

Nicméně právě tyto nové LED světelné zdroje svítí mnohdy přílišnou a nepřirozenou intenzitou, která není příjemná lidskému oku. Současné bílé LED diody produkují přílišné množství tzv. modrého světla, které je přirozené pro normální denní dobu, po kterou však nepotřebujeme uměle svítit, nicméně není přirozené pro svícení ve večerních a nočních hodinách.

Jedním z problémů je oslňující efekt. Protože se modré světlo v lidském oku více rozptýlí, bílé LED diody mohou snadno oslnit řidiče a chodce, v horším případě poškodit sítnici.

Dalším problémem je narušení rytmu dne a noci. Modrá vlnová délka totiž blokuje tvorbu melatoninu (spánkový hormon). Tento hormon produkovaný epifýzou má vliv na hypotalamohypofyzární systém a vzestup jeho hladiny je spojen s potřebou spánku.

Má tedy důležitou funkci v řízení rytmu den-noc. Lidský organizmus tedy nedostává informaci o tom přejít do útlumu, regenerovat, odpočívat a je přílišně zatěžován světelným smogem.

Umělé osvětlení by mělo být co možná nejpřirozenější tak, jak naši planetu osvětluje slunce/měsíc resp. jak se střídá den a noc. Ve večerních a nočních hodinách musíme tedy světelný zdroj adekvátně přizpůsobit a minimalizovat/odstranit jeho modrou složku, jelikož právě ta na nás negativně a toxicky působí.

Implementovali jsme dynamické řízení intenzity veřejného osvětlení.

Spoluprací s předním odborníkem na tuto problematiku panem Hynkem Medřickým, správcem residence Corso pod Lipami a městem Řevnice se nám společně jako jedním z prvním na světě podařilo implementovat netoxické veřejné osvětlení s dynamickým řízením intenzity osvětlení (Biological Dynamic Lighting) v reálném prostředí nové residenční čtvrti v Řevnicích u Prahy.

Jedná se o unikátní projekt, který svoji vyspělostí by měl být vzorem pro mnohé jiné rezidenční oblasti.

Speciálně vyvinuté úsporné LED světelné zdroje jsou řízeny Flowboxem, který dle astronomického času s přibývajícím večerem dynamicky a plynule odstraňuje modrou složku a zvyšuje přirozenou žlutou, případně červenou složku. S rozbřeskem je tomu právě naopak, kdy se opět postupně modrá složka přidává.

Biodynamické řízení osvětlení.

Flowbox inteligentně a přirozeně mění dynamiku světel, hlídá intenzitu a barevné spektrum a prostředí a lidský organismus není nijak negativně zatěžován světelným smogem.

Se soumrakem Flowbox dynamicky a adaptivně odstraňuje toxickou modrou barevnou složku a naopak přidává přirozenou žlutou (až červenou) složku. Při rozednění opět žlutou (červenou) složku ubírá a přidává modrou, stejně tak, jak přirozeně funguje režim Den/Noc resp. Slunce/Měsíc.

Řízení dynamiky osvětlení probíhá dle astronomického času a přesné zeměpisné lokace, kde jsou osvětlení provozována.

V zimním období je svícení s využitím mnohem delší cca od 16:30-21hod oproti letnímu období, kdy se modré složky při soumraku využije minimálně. Podobně je tomu i při rozbřesku.

Architektura řešení.

Mezi jednotlivými lampami veřejného osvětlení byla vytvořena páteřní sběrnicová sít komunikující s LED drivery pomocí DALI protokolu. Každý LED driver napájí a obsluhuje dedikovaný LED čip pro dynamické řízení barevného spektra.

Fyzicky je možné propojit jednotlivé LED drivery s DALI rozhraním kabelovým spojením, nebo je možné vytvořit bezdrátovou sběrnicovou a komunikační síť.

V případě bezdrátového řešení jsou LED drivery doplněny o bezdrátový DALI modul, který umožňuje komunikaci s LED drivery.

Parametrizace, konfigurace, řízení a správa osvětlení je zajištěna Flowboxem.