Nabídka dotací pro firmy

FLOWBOX poskytuje komplexní podporu firmám, které chtějí využít dostupné dotační příležitosti. Různé dotační programy jsou k dispozici pro podniky, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, snížit uhlíkovou stopu a integrovat pokročilé technologie jako AI a IoT. Díky těmto dotacím mohou firmy významně snížit náklady spojené s implementací inovativních řešení pro řízení energií, což zajišťuje rychlejší návratnost investic a lepší provozní udržitelnost.

Fotovoltaické elektrárny 10kWp - 5MWp s vlastní spotřebou

Modernizační fond, Výzva RES+ č.1/2024

Co lze financovat
 • samostatné FVE bez akumulace od 50 kWp (mimo Prahu – nad 10 kWp)
 • FVE s akumulací
 • FVE s elekrolyzérem
 • technický, autorský dozor a BOZP
Podmínky
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu nebo na pozemcích určených k plnění funkce lesa
 • realizace do 3 let od vydání rozhodnutí
 • pouze samostatně stojící, tedy nikoli FVE, pouze na budovách či přístřešcích do 50 kWp.
 • jednokolová, nesoutěžní výzva
Žadatel
 • malé, velké střední
Podpora
 • max 30%
Podání žádosti
 • 31.10.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp

Modernizační fond, Výzva RES+ č.2/2024

Co lze financovat
 • samostatné i sdružené FVE bez akumulace nad 1 MWp
 • FVE s akumulací nad 1 MWp
 • FVE s elekrolyzérem nad 1 MWp
 • technický, autorský dozor a BOZP
Podmínky
 • soutěžní výzva
 • vyhodnocení cca do konce roku 2024
 • reálná výše dotace (dle předchozí zkušenosti) od 17% do 20%
 • realizace do 5 let od vydání rozhodnutí
 • způsobilost výdajů od podání žádosti
 • k žádosti se již předkládá:

*energetický posudek

*smlouva o připojení

Žadatel
 • malé, velké, střední
Podpora
 • max 30%
Podání žádosti
 • 10.9.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Úspory energie

OP TAK

Co lze financovat
 • fotovoltaické systémy
 • zavedení a modernizace systémů měření
Podmínky
 • projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy
 • reálná úspora energie minimálně 30 %
 • kvalitně sepsaný projekt
 • čím větší úspory energie, tím větší šanci na úspěch
Žadatel
 • malé, střední, velké
Podpora
 • 35-65 %
Podání žádosti
 • připravuje se
Místo realizace
 • celá ČR mimo Prahu
Způson financování
 • ex post

Zavedení energetického managementu

Státní program EFEKT III, Výzva č. EFEKT 2/2024

Co lze financovat
 • příprava certifikace dle ISO 50001 (ene. management)
 • certifikace ISO 50001
 • pořízení SW do 60 tis. Kč
 • výdaje na definici procesů, odpovědnosti,
 • toků informací apod.
Podmínky
 • max. výše dotace 550 tis. Kč.
 • průběžná výzva
Žadatel
 • malé, velké, střední
Podpora
 • max 95%
Podání žádosti
 • 30.06.2024 (nebo do vyčerpání)
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex ante

Dobíjecí stanice s bateriovým úložištěm

Operační program Doprava, výzva č. 15

Co lze financovat
 • dobíjecí stanice včetně montáže
 • bateriového úložiště včetně montáže
 • jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice
 • zpracování projektové dokumentace
 • stavební náklady
Podmínky
 • jednokolová výzva
 • realizace do 30.06.2028
 • Žadatel musí být vlastníkem dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem.
 • Všechny dobíjecí stanice musí být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Žadatel
 • vlastníci dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem
Podpora
 • max 60%
Podání žádosti
 • 27.06.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury - nákladní vozidla

Operační program Doprava, výzva č. 14

Co lze financovat
 • dobíjecí stanice včetně montáže
 • bateriového úložiště včetně montáže
 • jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice
 • zpracování projektové dokumentace
 • stavební náklady
Podmínky
 • jednokolová výzva
 • realizace do 30.06.2028
 • Žadatel musí být vlastníkem dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem.
 • Všechny dobíjecí stanice musí být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Žadatel
 • vlastníci dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem
Podpora
 • max 75%
Podání žádosti
 • 29.05.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Podpora rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury - osobní vozidla

Operační program Doprava, výzva č. 23

Co lze financovat
 • dobíjecí stanice včetně montáže
 • bateriového úložiště včetně montáže
 • jednorázové poplatky související s povolením a zprovozněním stanice
 • zpracování projektové dokumentace
 • stavební náklady
Podmínky
 • jednokolová výzva
 • realizace do 30.06.2028
 • Žadatel musí být vlastníkem dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem.
 • Všechny dobíjecí stanice musí být v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.
Žadatel
 • vlastníci dobíjecí infrastruktury s veřejným přístupem
Podpora
 • max 55%
Podání žádosti
 • 27.06.2024
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Elektromobilita pro podniky

Národní plán obnovy, Záruka Elektromobilita – I. výzva

Co lze financovat
 • pořízení silničních vozidel
 • osobní vozy (kat. M1)
 • nákladní vozy (kat. N1, N2 do 4,25t)
 • neveřejné dobíjecí stanice typu AC a DC
Podmínky
 • Realizace do 31.12.2025.
 • Podpora nákupu pouze nových vozů.
 • Pořizovací cena vozu kat. M1 nesmí přesáhnout 1,5 mil. Kč bez DPH.
 • Podpora jen v případě, že vůz je pořízen s pomocí úvěru, za nějž se zaručí Národní rozvojová banka.
 • Není podpořen pouze nákup nabíjecích stanic.
 • Podpora:

-až 200. tis Kč – osobní vůz

-až 300 tis. Kč – nákladní vůz

-až 50 tis. Kč – nabíjecí stanice AC

-až 150 tis. Kč – nabíjecí stanice DC

Žadatel
 • malé, střední, velké
Podpora
 • 200-300 tis. Kč elektrovozy
 • 50-150 tis. Kč. nabíjecí stanice
Podání žádosti
 • 30.09.2025
Místo realizace
 • celá ČR
Způsob financování
 • ex post

Další možné oblasti dotační podpory

Oblasti
 • Odpadové hospodářství – třídící linky, svoz a zpracování odpadu
 • Vodovody a úpravny vody
 • Protipovodňová opatření
 • Opatření na zachytávání vody a zlepšení krajinného rázu
 • Studie na UZES, územní studie krajiny, sídelní zeleně

Ušetřit může každá firma, bytový dům nebo škola

Manažeři firem, výrobních závodů i starostové obcí si mohou díky našemu online nástroji anonymně udělat základní zhodnocení a zjistit, kde má jejich provoz z hlediska efektivity a spotřeby nedostatky. Odhalit pomocí kalkulačky potenciál na zlepšení energetických procesů a nákladů je možné okamžitě.

Výše úspor u obchodního centra může sahat až k desítkám milionů korun, v případě školy jsou to vyšší stovky tisíc korun ročně. Jak jste na tom vy?

A tablet displaying the energy score calculator

Vyžádejte si více informací

Thank you! The form has been successfully submitted!
Something went wrong when submitting the form. Please try again.

FLOWBOX poskytuje komplexní podporu obcím, které chtějí využít dostupné dotační příležitosti. Různé dotační programy jsou k dispozici pro obce, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, snížit uhlíkovou stopu a integrovat pokročilé technologie jako AI a IoT. Díky těmto dotacím mohou obce významně snížit náklady spojené s implementací inovativních řešení pro řízení energií, což zajišťuje rychlejší návratnost investic a lepší provozní udržitelnost.

Mezi oblíbené zdroje financování patří dotace Evropské unie, které nabízejí významnou finanční podporu pro projekty zaměřené na udržitelnost a digitální transformaci. Národní a regionální programy také poskytují cílenou finanční podporu, která odpovídá specifickým potřebám průmyslu. FLOWBOX pomáhá klientům orientovat se v těchto složitých procesech podávání žádostí a zajišťuje, aby maximálně využili každou příležitost k financování. Díky těmto zdrojům mohou obce urychlit svou cestu k chytřejším, efektivnějším a ekologičtějším provozům.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.