Monitoring energií.

Měření aktuální celkové spotřeby energie. Měření vysoce náročných spotřebičů za účelem odvození mapy toků energií v budově:

 • elektřina
 • teplo
 • plyn
 • voda
 • technické plyny (dusík, vodík, a další)
 • měření kvalitativních parametrů v případě potřeby (účiník, reverzní energie, zkreslení)
 • historické přehledy
 • analytické funkce – přiblížení, korelace křivek, vlastní grafy
 • trendy a předpovědi

Řízení toku energií.

 • Řízení energetických odběrových špiček – modelování energetických špiček (vyhrazené energetické řízení) a tvarování špičkových úrovní řízením a regulací technologií.
 • Schopnost stanovit pravidla pro funkce řízení toku energie na základě zdrojů energie, předpovědí, požadavků na energii

Řízení kvality prostředí.

Řízení vnitřního prostředí:

 • Monitorování environmentálních senzorů.
 • Podpora teplot, vlhkosti, kvality vzduchu (CO, CO2), záplav, přítomnosti, intenzity světla a mnoha dalších senzorů.

Řízení teploty a kvality vzduchu:

 • Regulace vytápění, ventilace, klimatizace nebo rekuperace.
 • Budova je rozdělena na zóny (místnosti).
 • Teplota a kvalita vzduchu (CO2 + kvalita) na základě individuálně regulovaných zón.
 • Synchronizovaná regulace systémů HVAC a rekuperace založená na poptávce.
 • Inteligentní ventilace založená na kritériích CO2 a kvalitě vzduchu.
 • Ovládací prvky okna (zavírání / otevírání) a monitorování provozu HVAC.
 • Regulace na základě údajů o počasí a předpovědi.
 • Rychlá programovatelná tlačítka pro výběr teploty / programu.
 • Týdenní programy vytápění / větrání založené na uživatelských preferencích a nastavení.

Řízení technologií.

 • Monitorování a řízení jakýchkoliv elektronických zařízení / strojů podle definovaných pravidel a automatizace nebo manuální interakce uživatelů.
 • Automatizace založená na pravidlech a vztazích k jakémukoli jinému vstupu / výstupu řízeného platformou.

Preventivní a prediktivní údržba.

Flowbox podporuje analytické funkce, kde jakémukoliv vstupu a výstupu (senzor, zařízení, binární stav) je možné povolit vlastní záznam historických dat, který může vést k jednotlivým grafickým zprávám prezentovaným v uživatelských panelech.

Naleznete zde základní liniové a sloupcové grafy, časové diagramy, kumulativní objemové grafy, skládané grafy, koláčové grafy, Sankey grafy, korelační grafy, diagramy teplotních map a další. Korelační grafy dále podporují volitelné výpočty matematických řad.

Jakýkoliv vstup / výstup může mít nastavené odpovídající prahové body pro normální provoz a spouštěcí události v případě neobvyklého chování.

Poplachové události mohou být zasílány jako e-maily, SMS zprávy nebo pushover (instant messaging) notifikace či specifické příkazy, které mohou spustit další externí vizualizované (blikající) nebo zvukové alarmové systémy.

Granularita historických záznamů je založena na přijatých nebo vyzvednutých surových datech ze senzorů / zařízení nebo filtrovaných podle výběru hodina / den / týden / měsíc / rok.
Export do formátu xls, csv nebo obrázek je nativně podporován.

Řešení může být dále rozšířeno o specifické diagnostické senzory a analytiku. V takovém případě by specifický algoritmus matematického strojového učení (ML / AI) poskytoval detekci anomálií a včasná varování na základě analýz měření a vzorců chování.

Produktivita a vytížení strojů.

Flowbox podporuje sledování a korelaci výrobních nákladů různých zákaznických objednávek. Kombinuje a porovnává počet vyrobených produktů, množství spotřebované energie, dobu využití výrobní linky a další parametry podle potřeby.

 • Schopnost ověřit efektivitu a produktivitu procesů.
 • Měření intenzity používání stroje.
 • Využití stroje porovnává skutečný čas stroje (nastavení a dobu běhu) s dostupným časem.

Monitorování výroby.

 • Sledování klíčových hodnot (teplota / vlhkost) ve specifickém prostředí (potravinářský průmysl, zdravotnictví).
 • Monitorování procesů incidentů.
 • Správa alarmů pro varování a kritický provoz.
 • Řízení pracovních sil.

Řízení osvětlení.

 • Ovládání vnitřního / venkovního osvětlení (zap. / vyp., stmívání – DALI, PWM, 0–10V).
 • Biodynamické ovládání osvětlení – automatické dynamické ovládání – odstranění toxické modré barvy při soumraku a přidání přirozené žluté / červené barvy.

Bezpečnost a řízení přístupů.

Integrace se systémy zabezpečení / přístupu:

 • Spouštěče a řídící funkce založené na interakci s proti-požárními nebo zabezpečovacími systémy.
 • Různé kontrolní profily pro ozbrojené / odzbrojené objekty.
 • Management přístupových práv v objektu.
 • Správa přístupu a ovládání brány.
 • Možnost integrace s identifikačním systémem vozidel (kamerový systém, registrace aut).

Integrace kamerových systémů.

 • Flowbox nativně podporuje integraci IP kamer stejně jako streamování videa nebo jpeg. Nabízí i pokročilé využití kamerových systémů při využití aplikací třetích stran.
 • Rychlý přístup v rámci jedné webové aplikace k monitorovanému prostředí (například sklady, výrobní haly).

2D/3D mapové podklady.

 • Schopnost zakreslit jakékoli zákaznické půdorysy stavebních dispozic (svg, dwg).
 • Podpora více / interaktivních vrstev jednotlivých půdorysů.
 • Podpora rozvržení mapy (například pro IoT nebo jiný typ senzorů).

Doprava a parkování.

 • Integrace parkovacích detekčních systémů – video analytika nebo IoT senzory.
 • Vizualizace stavu parkovacích zón.
 • Řízení připojených technologií – veřejné osvětlení, přístup. brány, CCTV.

Odpadové hospodářství.

 • Monitorování odpadu v kontejnerech.
 • Spouštěče akcí pracovních sil – sběr odpadu.
 • Optimalizace procesů nakládání s odpady pro sběr odpadu.

Řešení pro IoT.

 • Flowbox podporuje modulární architekturu, vertikální a horizontální škálovatelnost.
 • Lze nainstalovat „On Premises“ do uzavřeného síťového prostředí nebo jako řešení CLOUD.
 • Podpora různých komunikačních standardů (TCP / IP, HTTP (S), REST API, MQTT, MODBUS RTU / TCP, BACNET IP, M-BUS, DALI, 1-WIRE, KNX, OPC, SIGFOX, LoRaWAN, NB- IoT).
 • REST API pro sdílení dat a vyzvedávání dat.
 • Snadná integrace technologií třetích stran.

24/7 dohled, alarmy, reakce.

 • Údržba SW, aktualizace, opravy.
 • Představení nových funkcí.
 • Možnost pro 24/7 SLA.

Agregace / Flexibilita.

 • Řízení toku energie v síti / lokální síti a regulace spotřeby energie podle řízení poptávky.
 • Regulace sítě na základě dostupnosti energetických zdrojů.