Chytré město.

Chytré město je komplexní prostředí, které spočívá v propojení heterogenních systémů do jednoho celku a zejména v autonomním řízení jednotlivých systémů a prostředí.

Úspory, které město dosáhne poté může investovat do modernizace infrastruktury.

Největším přínosem pro digitalizaci města je dostupnost řešení pro největší energetické spotřebiče, resp. lidově řečeno „žrouty“, právě jako jsou spravované/provozované budovy, administrativní, sociální nebo kulturní centra, nemocnice, sportoviště apod. a odřídit efektivně jejich provozy.

Úspory, které se zefektivněním těchto provozů dosáhneme, je možné posléze využít a investovat do modernizace infrastruktury, dopravy, osvětlení nebo dalšího sociálního, kulturního a zájmového vybavení města, které nedílně k chytrému městu patří.

Mnohdy je tomu právě naopak a za chytré město se označuje stav, kdy se přes portál města dozvíme informace o hustotě dopravy, stavu ovzduší, stavu naplněnosti odpadkových košů, dostupnosti parkovacích míst nebo dostupnosti wifi laviček v parku.

Tyto aspekty jistě patří k modernímu životu a měly by se řešit racionálně a v souladu se strategickým plánem a rozvojem města, které jako dobrý hospodář dobře hospodaří se spravovaným majetkem.

Flowbox právě roli strategické řídicí platformy pro chytré město plní.

Přínosy platformy chytrého města.

 1. maximalizace efektivního hospodaření města
 2. maximalizace využití „zelené energie“ a alternativních (obnovitelných) zdrojů
 3. zamezení škod, ztrátám a plýtvání
 4. dohled a správa nad provozem technologií a budov
 5. dohled a správa nad chodem města

Jedním příkladem je i město Zruč nad Sázavou, které od roku 2018 rozvíjí svoji vlastní platformu chytrého města a připojuje do ní postupně jednotlivé objekty a technologie.

 • A Neřízený a nekontrolovaný provoz budov, technologií a spotřeb energií ve spravovaných objektech města.
 • Z Digitalizace, integrace a řízení budov a technologií s cílem optimalizovat náklady a zamezit ztrátám.

Oblasti, které Flowbox pomohl zefektivnit.

 • ZÓNOVÉ ŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ V BUDOVÁCH
 • ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE SPOTŘEBY ENERGIÍ
 • ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
 • ŘÍZENÍ VĚTRÁNÍ A REKUPERAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
 • MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ V UČEBNÁCH ZŠ A ZAJIŠTĚNÍ PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ
 • INTEGRACE KAMEROVÝCH SYSTÉMŮ
 • ŘÍZENÍ TECHNOLOGIÍ SPORTOVNÍ HALY
 • AUTOMATIZOVANÝ PROVOZ BUDOV S MOŽNOSTÍ FLEXIBILNÍ A VZDÁLENÉ OPERATIVY
 • DOHLED NAD ANOMÁLNÍMI ODBĚRY, PORUCHAMI A ALARMY
 • VČASNÁ NOTIFIKACE TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA O PORUŠE ČI ANOMÁLII

Řešení pro město Zruč nad Sázavou.

Postupně od roku 2018 město přidává na svoji platformu chytrého města spravované budovy a technologie s cílem optimalizovat jejich provoz a zamezit plýtvání.

V jednotlivých budovách je zajištěno autonomní řízení budov dle jejich využívání.

Architektura řešení.

Přinesli jsme řešení s velkou variabilitou od lokálního řízení technologií budov až po centralizaci, analýzu dat a správu města v cloudovém dedikovaném prostředí.

Tímto způsobem Flowbox docílil decentralizované řízení technologií a centrální správu a dohled nad všemi klíčovými oblastmi města.

Povedlo se dosáhnout:

 • energetické úspory 15%
 • dohled nad spotřebou vody a zamezení ztrátám a plýtvání
 • vyšší teplotní komfort v budovách
 • centrální dohled nad poruchami a zajištění včasného zásahu
 • přirozené větrání ve školách, redukce CO2
 • centrální kamerový dohled

Možnosti dalších rozšíření.

Vedle postupného připojování ostatních spravovaných objektů a budov jsou další možnosti využití digitalizační platformy v oblastech:

 • řízení vlastních energetických zdrojů
 • řízení elektro-mobility
 • správy a řízení veřejného osvětlení
 • odpadního hospodářství
 • dopravy a parkování
 • kvality ovzduší
 • bezpečnosti a dohledu
 • správy majetku a inventarizace