COP26

FLOWBOX je mezi řešeními v oblasti klimatu, která představila nadace Solar Impulse, aby pomohla rozhodujícím činitelům splnit jejich klimatické cíle po konferenci COP26.

Praha, 2. listopadu 2021 – Nadace Solar Impulse vedená badatelem a průkopníkem čistých technologií Bertrandem Piccardem nabízí politickým a hospodářským činitelům více než 1000 řešení, která jim pomohou splnit ambicióznější klimatické cíle, aniž by to ohrozilo hospodářský růst. Mezi prestižní seznam se dostala mladá, rychle rostoucí česká softwarová firma FLOWBOX zabývající se řízením toků energií, která v září 2021 obdržela značku „Solar Impulse Efficient Solution“, jako důkaz vysokých standardů ziskovosti a udržitelnosti.

“Jsme potěšeni, že platforma FLOWBOX pro řízení toků energií patří mezi účinná a profitabilní řešení pro ochranu životního prostředí, která budou představena rozhodujícím činitelům na konferenci COP26. Energetická účinnost je hnacím motorem světa čisté energie. Je to nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak snížit uhlíkovou stopu. Náš inteligentní autonomní optimalizační software je nástrojem pro energetickou účinnost a reakci na poptávku po dodávce zdrojů, který umožní účinně a rychle bojovat proti změně klimatu v horizontu několika měsíců”, poznamenává ředitel společnosti FLOWBOX Tomáš Rendla.

“V rámci portfolia našich instalací v budovách či průmyslu odhalujeme neefektivní využívání všech druhů energií, které v konečném důsledku vedou nejen k vyšším nákladům pro vlastníky či provozovatele objektů, ale neefektivně spotřebovaná vyrobená energie vede ke zbytečné zátěži životního prostředí skleníkovými plyny. Na základě našich zkušeností můžeme dosáhnout vyšší energetické efektivity provozů, ve kterých je náš systém nasazen při snížení spotřeby energií o 10-20 %, přičemž toto snížení nemá vliv na uživatele. V mnoha případech úspory přepočtené na snížení skleníkových plynů dosahují výrazně vyšších hodnot než úspory dosažené v provozních nákladech. Vezmeme-li v úvahu fakt, že spotřeba energií na vytápění a chlazení představuje v globálním měřítku přibližně 50% veškeré spotřebované energie, pak zmíněných 10-20 % může vést k razantnímu snížení spotřeby energií a tím k výraznému zpomalení klimatické krize. Energeticky efektivní řešení jsou nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak dosáhnout značných přínosů v oblasti snižování produkce skleníkových plynů. A jediná čistá energie je ta, co se nevyrobí”, dodává Tomáš Rendla.

 

O společnosti FLOWBOX

FLOWBOX poskytuje řešení pro digitalizaci průmyslu, budov a měst. Propojením provozních technologií pomáhá FLOWBOX optimalizovat provoz, zvyšovat energetickou účinnost a snižovat uhlíkovou stopu. Platforma dokáže aktivně a autonomně řídit, optimalizovat provozní technologie a je schopna zajistit flexibilitu poptávky pro smart grid sítě. Jedná se o hardwarově agnostický systém, který není vázán na konkrétního výrobce hardwaru. Robustní hierarchická architektura využívá edge computing. Platformu lze využít jako nástroj pro snižování uhlíkové stopy, certifikaci energetického managementu, dodržování právních předpisů EU a evidenci a vykazování emisí skleníkových plynů.

 

O nadaci Solar Impulse

Nadace Solar Impulse je nezisková organizace založená cestovatelem a velvyslancem čistých technologií Bertrandem Piccardem. Identifikuje a podporuje technologická řešení, která mohou chránit životní prostředí výnosným způsobem. V dubnu 2021 dosáhla nadace svého prvního cíle, kterým bylo nalezení 1 000 řešení, jež obdrží značku Solar Impulse Efficient Solution Label; od té doby se databáze neustále rozrůstá. Nadační proces označování je jediným dnes dostupným hodnocením, které posuzuje ekonomickou rentabilitu výrobků a procesů chránících životní prostředí v oblasti vody, energie, mobility, infrastruktury, průmyslu a zemědělství. Uděluje se na základě přísného hodnotícího procesu prováděného skupinou nezávislých odborníků a na základě ověřených standardů zahrnujících tři hlavní témata: proveditelnost, dopad na životní prostředí a ziskovost.