OCENĚNÍ

FLOWBOX získal ocenění „Efektivní řešení Solar Impulse“

 

 

Společnost FLOWBOX získala značku „Efektivní řešení Solar Impulse“, která je důkazem vysokých standardů ziskovosti a udržitelnosti.

Značka „Efektivní řešení Solar Impulse“ byla společnosti FLOWBOX udělena na základě hodnocení provedeného externími nezávislými odborníky a na základě ověřených standardů. Připojuje se tak k výzvě #1000solutions, iniciativě nadace Solar Impulse, jejímž cílem je vybrat řešení, která splňují vysoké standardy v oblasti ziskovosti a udržitelnosti, a představit je rozhodovacím orgánům, aby urychlily jejich implementaci.

Pro získání označení „Efektivní řešení Solar Impulse“ byl FLOWBOX důkladně posouzen skupinou nezávislých odborníků podle 5 kritérií zahrnujících tři hlavní témata: proveditelnost, životní prostředí a ziskovost. Všechna označená řešení jsou součástí portfolia #1000solutions, které bude Bertrand Piccard, předseda Nadace Solar Impulse, prezentovat osobám s rozhodovací pravomocí v podnikatelské sféře a státní správě. Cílem této iniciativy je podpořit přijetí ambicióznějších environmentálních cílů a urychlit zavádění těchto řešení ve velkém měřítku.

O značce „Efektivní řešení Solar Impulse“

Značka „Solar Impulse Efficient Solution“, která je jednou z prvních značek pro podniky s pozitivním dopadem spojující ochranu životního prostředí a finanční životaschopnost, se uděluje na základě hodnocení provedeného externími nezávislými odborníky. Ve spolupráci s renomovanými institucemi musí řešení ucházející se o tuto značku projít neutrální metodikou založenou na ověřených standardech. Tato značka slouží jako ocenění čistých a ziskových řešení.

O nadaci Solar Impulse

Nadace Solar Impulse se zabývá urychlením zavádění čistých a ziskových řešení. Kromě toho nadace pomáhá rozhodujícím činitelům v podnicích a vládách dosahovat jejich environmentálních cílů a přijímat ambicióznější energetické politiky, které jsou nezbytné pro uvedení těchto řešení na trh. Způsob, jak přenést úspěch prvního letu na solární pohon po světě dál.

O společnosti FLOWBOX

FLOWBOX je autonomní platforma pro správu a optimalizaci energie, která umožňuje šetřit energii, zefektivnit provoz a snížit uhlíkovou stopu. Platforma dokáže aktivně a autonomně řídit, optimalizovat provozní technologie a je schopna zajistit flexibilitu poptávky pro inteligentní sítě. Jedná se o hardwarově agnostický systém, který není vázán na konkrétního výrobce hardwaru. Robustní hierarchická architektura využívá edge computing a je optimalizována pro kritické aplikace. Data jsou sdílena mezi více týmy a externími systémy. Platformu lze využít jako nástroj pro certifikaci energetického managementu, dodržování legislativy EU a účtování a vykazování emisí skleníkových plynů.