Novinky 2/2021.

U N B O X I N G   F L O W B O X 

COMPANY NEWSLETTER | ČERVEN 2021

 

NOVINKY SPOLEČNOSTI

SPOLUPRÁCE S VYSOKÝM UČENÍM TECHNICKÝM V BRNĚ (VUT)  

Společnost FLOWBOX se podílí na projektu studentů FEKT VUT zaměřeném na integraci technologií, automatizace a řízení.  Předmětem projektu je vývoj demonstračního panelu KNX vybaveného přístroji od řady členů sdružení KNX CZ. Pomocí platformy FLOWBOX dosáhnou vzdálené vizualizace elektrických prvků v budově. Kromě toho se FLOWBOX společně s VUT přihlásil do dvou výzkumných projektů (digitální dvojče síťových prvků DSO a připravenost na směrnici EPBD (EU) 2018/844).

 

AKTUALIZOVANÉ KÓDY PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ

S ohledem na nejnovější vývoj nabídky FLOWBOX jsme aktualizovali dva kódy našich produktových balíčků SW:

BMS > BDS: abychom odlišili a zdůraznili, že FLOWBOX je mnohem víc než BMS (Building Management System), aktualizovali jsme kód produktového balíčku na BDS (Building Digitalization Solution). FLOWBOX BDS se propojuje s jinými systémy než BMS a nabízí například dynamické parkování, flexibilitu poptávky, zvýšení výkonu ESG nebo přidání aplikace pro komunitu nájemníků (řešení FLOW). Řešení FLOWBOX může zajistit, aby budovy reagovaly rychleji/efektivněji a byly šetrnější k životnímu prostředí.

MOG > MOT: Do vertikálního segmentu MOG (Mining, Oil & Gas) byla přidána řešení pro odvětví dopravy, jako je autonomní sběr dat v reálném čase a diagnostika pro kolejová vozidla. Proto byl tento SW balíček přejmenován na MOT (Mining, Oil&Gas and Transportation).

V červnu 2021 budou nové kódy propagovány v cenících a marketingových materiálech (prezentace, případové studie atd.).

 

OCENĚNÍ

AXIOM I FLOWBOX

Platforma AXIOM, jejíž jednou z hlavních částí je FLOWBOX, získala ocenění IT produkt roku.

Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computerworldu na podporu produktů disponující vlastnostmi, které se výrazně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie.
Hodnocení klade důraz na pozitivní odlišnost od konkurence a přínos pro zákazníka, inovativnost, řešení se zajímavými funkčními vylepšeními, zjednodušenou obsluhou nebo mimořádně příznivou cenou.

 

PARTNERSKÁ SÍŤ

SPACEFLOW I FLOWBOX

Společnost FLOWBOX uzavřela dohodu o spolupráci se společností SPACEFLOW (spaceflow.io). Cílem je spojit produkty obou společností do jedinečného řešení zahrnujícího integraci a správu technologických zařízení budov (FLOWBOX) a komunitních aplikací pro uživatele budov (SPACEFLOW).  V budoucnu budou moci majitelé a správci budov sdílet s uživateli technické informace o budově, její spotřebě a využití a využívat rezervační a platební systémy SPACEFLOW k rezervaci služeb pro nájemníky a návštěvníky budov (např. nabíjení elektromobilů, parkování atd.). Dalším krokem bude možnost ovládání budovy uživatelem podle jeho priorit (nastavení prostředí, osvětlení, světelných scén, stínění atd.). Propojení také umožní pokrýt požadavky nájemníků na sdílení pracovních míst.  Kombinace produktů tak vytvoří jedinečný koncept, který bude mít kromě mnoha technologických výhod také efekt udržitelnosti. Předpokládáme, že kombinací optimálního využití technologie a zdrojů se změnou chování uživatelů dosáhneme až 20% úspory spotřeby energie a zároveň prodloužíme životnost technologie.

 

AKU-BAT CZ I FLOWBOX

Společnost FLOWBOX se stala členem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, silného subjektu, který má skutečný význam pro prosazování technologií akumulace energie a agregace flexibility jako plně akceptované součásti energetických sítí. Cílem společnosti FLOWBOX je aktivně se zapojit do prosazování požadované legislativy, hrát roli v oblasti odezvy na straně poptávky, řízení agregace, řízení zdrojů a spotřeby.

 

NEJNOVĚJŠÍ INSTALACE

Vybrané projekty ve 2. čtvrtletí 2021:

 • Dodávka pokročilého řešení AMM pro místního provozovatele distribuční soustavy, které kombinuje inteligentní měření s dynamickými tarify a řízením vyhrazené energie. Byla nasazena specializovaná síť IoT a softwarový balíček ENE3000 zajistil flexibilitu poptávky. Provozovatel distribuční soustavy může řídit odezvu na poptávku pomocí dynamických tarifů.
 • Průmyslová instalace MAN3000 pro správu rezervované energie s celkovou spotřebou 9 MW připojené energie.
 • Instalace MAN1000 pro monitorování 700 parametrů jedné 2MW kogenerační jednotky v reálném čase. Export ve vyhrazeném formátu pro zpracování externím systémem.
 • Dvě instalace EMV3000 pro dynamické nabíjení elektromobilů pro klienty Smart City a DSO.
 • První pilotní implementace řešení FLOW (FLOWBOX + Spaceflow) pro kancelářskou budovu v Plzni. FLOW se skládá ze softwarového balíčku BDS3000 FLOWBOX a komunitní aplikace Spaceflow pro 360° dohled nad budovou a zlepšení výkonnosti ESG.

 

NOVINKY V SOFTWARU

Aktuální SW release: 3.19.3

K nahlédnutí zde: Changelog 3.19 – Technical Documentation – FLOWBOX

 

NOVÝ FLOWBOX HW:

FBX3100
FLOWBOX Alliance Edge Gateway FBX3100

 • Cortex-A7 CPU
 • integrované Flowbox Edge Microservices
 • 2x Ethernetová rozhraní
 • 1x RS485
 • MODBUS master
 • BACNET IP master
 • OMRON nebo jiný typ ASCII protokolu
 • OCPP server pro inteligentní správu nabíjení (smart charging)
 • MQTT komunikace
 • Montáž na lištu DIN

Flowbox Alliance Edge Gateway FBX3100 funguje jako autonomní kontroler, který zajišťuje komunikaci (čtení a zápis) v reálném čase mezi koncovými periferními zařízeními, jako jsou senzory, zařízení nebo technologie, a platformou Flowbox IID (řada FBX5000 / FBX6000). Typické použití je čtení, zápis a přenos dat měřičů či dalších monitorovaných zařízení nebo systémů na digitální dvojče.

Brána podporuje komunikaci v sítích MODBUS RTU (RS485), MODBUS TCP a BACNET IP. Poskytuje také komunikaci založenou na protokolu ASCI / RS485 například s bezpečnostními systémy, systémy kontroly přístupu, nebo komunikaci protokolem OCPP pro inteligentní správu nabíjení elektronických vozidel.

 

FBX3500
FLOWBOX Alliance Edge Gateway FBX3500 integrovaná na PLC Tecomat FOXTROT2 CP-2000

  • modulární programovatelný logický kontroler
  • integrovaný Flowbox Edge Microservices
  • 2x Ethernetová rozhraní
  • 4x víceúčelové vstupy
  • 3x binární vstupy pro 230 V AC
  • 2x samostatné reléové výstupy
  • volitelná záložní baterie
  • dvě sběrnicová rozhraní pro rozšíření přídavnými I/O moduly nebo komunikačními branami (CIB, TCL2)
  • PROCOMS/REST API komunikace
  • MQTT komunikace

Flowbox Alliance Edge Gateway FBX3500 funguje jako integrovaný komunikační a řídicí modul na PLC Tecomat řady CP-2000 Foxtrot2, který zajišťuje komunikaci (čtení a zápis) v reálném čase mezi vyhrazenými systémy MaR (měření a regulace) řízenými autonomním programem Tecomat PLC a platformou Flowbox IID (FBX5000) / Řada FBX6000).

Tato kombinace poskytuje velmi přímou integraci do zastřešeného kontrolovaného prostředí, jako je systém řízení budov Flowbox nebo platforma Flowbox Smart City.

Integrovaný software Flowbox Edge Microservices v PLC Tecomat CP-2000 rozšiřuje možnosti aplikace týkající se vysokého počtu dalších funkcí a funkcí v různých obchodních segmentech (viz www.flowbox.com) a přináší řešení E2E koncovým zákazníkům.

 

FBX700
FBX700 – Flowbox Data Acquisition Unit – Data Logger

 • univerzální data logger
 • vestavěný 2G/3G/LTE modem
 • Flowbox Edge Microservices
 • možnost sledování GPS polohy
 • Rozhraní RS232/485
 • MODBUS, ASCII, NMEA, SDI komunikace
 • HTTPS/MQTT komunikace
 • 3x DI (digitální vstup)
 • 5x AI (analogový vstup)
 • 1x DO (otevřená sběrnice)

 

FBX700 je univerzální záznamník dat (datalogger) – jednotka pro sběr dat, která ukládá a zasílá data na servery Flowbox přes síť LTE.
FBX700 je malý, nízkoenergetický a nákladově efektivní záznamník dat s integrovaným 2G, 3G nebo 4G celulárním modemem.
Tento malý záznamník dat je dále vybaven interním teplotním senzorem, 8GB micro SD kartou a 2FF slotem pro SIM kartu.
Datalogger je k dispozici s několika možnostmi napájení, např. 3,6 V lithiová baterie, vstup 8..28 V DC nebo integrovaný solární panel s 3 x AA NiMH nabíječkou.
Datalogger může získávat fyzické signály pomocí 2 vstupů proudové smyčky, 2 napěťových vstupů, 1 vstupu potenciometru a 3 digitálních vstupů.
Datalogger je vybaven jedním sériovým portem pro snímání měření ze senzorů kompatibilních s ASCII, MODBUS, NMEA nebo SDI-12.
Externí senzory mohou být napájeny samotným datovým záznamníkem, aby se omezila jejich spotřeba energie, když je datový záznamník v režimu spánku.
K dispozici je až 8 matematických kanálů pro výpočet smysluplných technických hodnot odvozených ze vstupních hodnot senzoru (např. pro výpočet koncentrace kyslíku rozpuštěného ve slané vodě).
Podporuje až 8 agregačních kanálů (např. pro záznam průměrů rychlosti větru za 2 nebo 10 minut vzorkovaných při 1 Hz).

 

NOVÉ KOMPONENTY:

KOMPENZÁTOR JALOVÉHO VÝKONU Kompenzátor BMR GCR12

Midam B-AI8-01 (8 analogových vstupů)

B-RO12-01 (12 relé výstupů) Modbus moduly,

nové iNELS Air drivery pro LoRaWAN, NB-IoT a Sigfox varianty: IM100, MD100, SF100, SLC100, QS100, TM100, WD100

 

NOVÉ FUNKCIONALITY:

Podpora downlink paketů v síti NB-IoT, pravidelná archivace a mazání protokolu změn konfigurace (audit log), vylepšená podpora komunikace s alarmy JA-100 přes RT démon (real-timová komunikace)