Novinky 2/2020.

Milí obchodní partneři,

Dovolte nám podělit se s vámi o novinky a významné milníky, které se nám podařilo v druhé polovině letošního roku zrealizovat.

Nejvýznamnější událostí v naší téměř devítileté historii je změna Flowbox značky, představení nového produktového portfolia a rozvíjející se mezinárodní expanze.

Věříme, že náš nový web www.flowbox.com vás provede těmito změnami a představí všechny novinky, zejména v produktech.

Níže krátce shrnujeme novinky ze zajímavých realizací a novinky z oblasti vývoje.

Přejeme vám pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci.

Tomáš Rendla
CEO, Flowbox – Supporting Digital Future!


Nejnovější instalace.

PRŮMYSL:

V průběhu léta jsme v průmyslovém sektoru dokončili instalaci řídícího energetického systému FLOWBOX ve společnostech GRAMEX, STROS, ASSAABLOY a DIBAQ.

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY:

Ve spojení s naším partnerem AXIANS jsme implementovali dohledový a řídící systém AXIOM powered by FLOWBOX v nové administrativní budově v Brně v bývalé Zbrojovce a dále v zábavním parku, restauraci a školce FUNPARK LETOHRAD.

CHYTRÁ MĚSTA:

Ve Zruči na Sázavou jsme na stávající FLOWBOX platformu chytrého města připojili další spravovanou budovu města – mateřskou školku.  Zde podobně jako v ostatních spravovaných budovách města řešíme energetický management, řídíme tepelný zdroj a zónové vytápění jednotlivých heren a ložnic, hlídáme CO2 a dohlížíme nad efektivním/optimálním chodem budovy. Přínosem budou úspory na provoz budovy ve výši cca 15ti % a zamezení únikům vody, ke kterým velmi často dochází např. vlivem protékaní toalet či jiných havárií. Návratnost investice pro město do cca 3let.

RESIDENČNÍ OBJEKTY:

Ve spojení s naším partnerem QUADRATIC s.r.o. došlo k rozšíření FLOWBOX BMS, která již řídí budovy A,B,C residnedenční oblasti Maloměřické nábřeží o část Maloměřické nábřeží D.

IOT CLOUD:

Další významnou naší instalací v úzké spolupráci s naším partnerem INNOGY bylo dodání dedikované IoT platformy a řešení pro kraj Vysočina, kde jsme uspěli ve výběrovém řízení kraje a dodali jsme IoT platformu pro měření, analýzu a dohled prostředí. Prvotní nasazení spočívá v dohledu nad skladováním cenných archiválií a depozitů v muzeích, hradech, archivech nebo jiných budovách a podobných oblastech.

Novinky v softwaru.

K dnešnímu dni je nejaktuálnější SW verze 3.16.5. Detailní seznam změn najdete na docs (Technical – Changelog), zde pro vás vybíráme nejzajímavější novinky:

 

 • Rozšířený systém monitoringu a notifikací s možností definice uživatelských skupin pro jednotlivé incidenty a flexibilní volbou formy notifikací pro každou skupinu (SMS, EMAIL, PUSHOVER apod.)

 

 

 • Integrace přístupového terminálu HIKVISION (Hikvision DS-K1TA70MI-T) s podporou face recognition a možností měření teploty osob

 

 • Podpora IDM rozhraní s řešením Autocont AC Identita
 • Podpora Single Sign On (SSO) přihlašování v případě integrace FLOWBOXu do již existujících prostředí
 • Po naše partnery na blízkém a středním východě jsme vyvinuli novou funkci pro výpočet časů modliteb dle lokality a astronomického času a následného řízení techologíí v mešitách či jiných modlitebnách. FLOWBOX nyní umožňuje automatizovaně předem před časem modlitby např. vychladit mešitu na požadovanou úroveň, odřídit osvětlení či jiné podpůrné technologie.

 

 • Podpora Wireless M-BUS (WM-BUS) protokolu pro bezdrátové odečty spotřeb energií
 • Nově jsme přidali do SW řídící kontrolory pro diesel generátory, kogenerační stanice a hybridní kontrolery pro řízení energií v mikro-gridech.

 

 

Další nové komponenty.

 • SalahTimes – Islamic prayer time calculator with output commands
 • Comap IS hybrid controller driver pro řízení energy demand
 • Comap AMF gen-set controller driver (diesel generátor)
 • Comet U3120M data-logger
 • Remak VCS airconditioning units
 • Mitsubishi air conditioning units via Procon MelcoBEMS MINI (A1M) protocol converter
 • Mitsubishi heat pump units via Procon MelcoBEMS MINI (A1M) protocol converter
 • Paradox security system via RT daemon
 • Midam WOUT2 driver
 • UPS SNMP
 • Toshiba FDP-3 air conditioning
 • Hikvision face recognition terminal (DS-K1T671)
 • RT (W)MBUS gateway support, (W)MBUS calorimeter, electrometer, watermeter
 • RT MQTT listener support
 • Tajima embroidery
 • Schulte infra panels via AW-UNI1
 • iSmart WiFi RGB driver
 • Schrack NA96 power analyser driver
 • Power meter Inepro 380max

IoT nové komponenty

 • Lora RisingHF1S001 Temperature and Humidity Sensor
 • Lora Dragino LHT65 Temperature & Humidity Sensor
 • Solidus NbIOTMiniUniWaterMeter (multiple variants – simple, HRI, UART)
 • VisionQ Eliot Lora parsing (direct LoRa connection without VisionQ servers)
 • Bluematic Tehum sensor – add pt1000 variant