Novinky 1/2020.

Nejnovější instalace.

V průběhu března jsme dokončili instalaci systému Flowbox v areálu společnosti GA Energo v Plzni, který je současně prezentačním prostředím pro chytrá řešení v segmentu chytrých měst. Polygon je možné navštívit s vašimi zákazníky a předvést jim jak může město či obec využívat moderní technologie pro efektivní správu svých budov a technologií zahrnující energetiku, bezpečnost, veřejné osvětlení atd. smartcitypolygon.cz

Pro společnost VALENTA ZT s.r.o. jsme dokončili instalaci systému do jejich nové výrobní haly a administrativní budovy ve Všetatech. Flowbox zde řídí vytápění, vzduchotechniku, rekuperace, klimatizace, chlazení olejů, chlazení kompresorů, osvětlení, a spotřeby energií. Dále monitoruje bezchybný chod záložního diesel agregátu, UPS a záložních baterií, které pomáhají vykrýt energeticky nestabilní dodávku energií ze sítě distributora potřebnou pro výrobu zejména v době, kdy není možné odstavit robotické a automatizované výrobní technologie.

Novinky v softwaru.

K dnešnímu dni je nejaktuálnější SW verze 3.12.7. Detailní seznam změn najdete na docs (Technical – Changelog), zde pro vás vybíráme nejzajímavější novinky:

HACCP.

Flowbox nyní podporuje měření, analýzu rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, tzv. HACCP proces (Hazard Analysis and Critical Control Points), který je klíčový pro sledování výroby,  skladování potravin a zacházení s nimi. Nicméně obdobně je možné využít měření a analýzu i v jiných odvětvích, jako např. v lékařství, kde je nutné monitorovat skladování a zacházení s léčivy.

V případě nežádoucího vývoje jsou anomální stavy odesílány provozovateli pomocí SMS, e-mailu či aplikace Pushover a veškeré nežádoucí stavy, jejich řešení a nápravy včetně času vyřešení jsou zaznamenávány do tzv. incident reportů. Tímto je pak možné snadno dohledat jakýkoliv vývoj, incident a reakci obsluhy.

Regulátor denního maxima Dmax.

Podobně jako u technického maxima a řízení 1/4 hodinového rezervovaného příkonu nová Flowbox DMax komponenta nabízí řízení denního maxima spotřeby plynu a tepla.

Komponenta využívá učící algoritmus v reálném čase dle tzv. „training period“, podle které je vymodelována denní odběrová křivka. Učící algoritmus se dynamicky přizpůsobuje změnám v provozu dle aktuálních podmínek.

V provozech právě často dochází k největším kumulovaným odběrům v ranních a dopoledních hodinách a k útlumu v odpoledních hodinách a k večeru. Podle vytvořeného/ naučeného denního modelu Flowbox predikuje průběh spotřeby během dne. Podle této predikce a skutečného vývoje následně dochází k řízení útlumu vybraných spotřebičů, a tím i maximalizaci efektivity spotřeby energií. Vyšší efektivita vede k šetření nákladů spojených s rezervací denního maxima, popř. s penalizačními platbami za přečerpání denní rezervované kapacity.

 

Měření utilizace výrobních strojů jako prostředek pro vyhodnocování produktivity výroby.

 • K významným typům inovací v průmyslových podnicích patří změny ve výrobních systémech založené na procesním konceptu, zejména na metodě systematických redukcí procesních ztrát
 • Z hlediska výroby a růstu její technicko-ekonomické efektivnosti je tak potřebná zejména reflexe produktivity
 • Produktivita je účinnost (efektivnost), s jakou jsou výrobní faktory využívány ve výrobě
 • Pro správné zhodnocení ukazatelů produktivity a efektivity výroby je nutné měřit a analyzovat celý výrobní proces včetně tzv. utilizace výrobních strojů, resp. metody měření a analýzy využití strojní výroby k dodání potřebného výrobku
 • Flowbox dokáže měřit tuto efektivitu výroby a utilizaci strojů při výrobním procesu v reálném čase, vizualizovat poskytovat analytické přehledy pro následnou případnou optimalizaci
 • V neposlední řadě Flowbox nabízí definici klíčových ukazatelů pro sledování produktivity tzv. KPI (Key Performance Indicator) a v upozornění na neočekávaný vývoj či pokles nebo výkyv produkce
 • Flowbox můžete využít i pro ekonomické vyhodnocení a porovnání jednotlivých zakázek

 

Automatizované reporty z grafů.

Máte ve Flowboxu vytvořený graf, který byste chtěli pravidelně zasílat na e-mail? Toto umožňuje komponenta „Report z grafů“. Zde si vyberete, které grafy se mají posílat, komu se mají zasílat, periodu zasílaní a formát. Uživatel tak získá pravidelný náhled na požadovaná data aniž by se musel přihlašovat do systému.

 

Další významné nové funkce.

 • Globální tarify – nyní je možné nastavit globální tarify (jednotkové ceny) pro měření spotřeb energií. Pokud máte například více elektroměrů a chcete změnit cenu za kWh, nyní stačí změnit na jednom místě – v „Nastavení systému“ / „Tarify spotřeb“
 • Sankey diagram, koláčový a kobercový graf nyní dovoluje výběr barev křivek. Zároveň je možné zobrazovat tento graf přímo na přehledovém panelu
 • Podpora T-Mobile Netherlands NB-IoT
 • Přidání globální systémové konfigurace a e-mail server konfigurace do nastavení Flowboxu. E-mailový server, SMS, pushover si nastavíte v „Nastavení systému“ / „Konfigurace zasílání zpráv“
 • Zjednodušili jsme nastavování florplánů a watchdogů. Konfigurace je nyní jednodušší a přehlednější
 • Podpora Dixell mrazáků přes IP interface (Dixell XWEB). Automatické vyčítání dat z více mrazáků přes systém Dixell.

 

Novinky v HW.

Představujeme nový Flowbox WiFi Node, ve verzích DIN nebo Lite, který obsahuje 4 univerzální vstupy, na které je možné připojit až 4 měření spotřeb energií, 2x měření teploty pomocí sběrnice 1wire, nebo analogové měření vlhkosti, tlaků nebo jiných fyzikálních veličin, dále pak umožňuje měřit provoz (běh) spotřebičů pomocí proudových průvlečných transformátorů.

Modul má 2 DO výstupy, které je možné využít na ovládání např. hlavic radiátorů.
Výhodou modulu je nízká pořizovací cena a možnost využití lokální bezdrátové WiFi přenosové sítě a také možnost zasílání dat rovnou do Flowbox Cloudu, tzn. není nutné přímo instalovat lokální Flowbox server.
&nbsp

Fronius.

Zaintegrovali jsme invertory a dataloggery od společnosti FRONIUS pro monitoring výroby a akumulace elektrické energie z FVE s cílem řídit výstupní spotřebiče dle znalosti dostupných zdrojů – kombinace energií z GRIDu/FVE/Bateriového úložiště případně dalších dostupných zdrojů.
Jde o další krok pro využití systému Flowbox v lokálních distribučních soustavách, které se stávají zajímavým prvkem budoucí energetiky.

 

INELS.

V rámci naší úzké spolupráce se společností ELKO EP nabízíme podporu INELS BUS (CU3), INELS RF (eLAN) a INELS Air (IoT) HW prvků, které je možné ve Flowboxu využít. Více informací o HW produktech od společnosti ELKO EP je možné nalézt zde: https://www.inels.cz/

 

Další nové komponenty.

 

Novinky v dokumentaci.

Na náš portál dokumentace  docs.flowbox.cz, který neustále rozšiřujeme a doplňujeme o nové komponenty a příklady různých konfigurací či řešení se můžete nyní přihlásit i přes mobilní aplikaci.

Stačí nainstalovat na telefon aplikaci „Confluence“ (iOS i Android): Pokud potřebujete pomoc např. při instalaci, najdete návod jednoduše z vašeho mobilu.

Nově jsme zde přidali sekci (Spaces) Partners – Marketing, kde jsou pro vás dostupné ke stažení prezentace, případové studie a katalog Flowbox funkcionalit.

Dále jsme vylepšili případové studie realizovaných projektů v průmyslu (strojní výroba Baumruk&Baumruk), školy/budovy (Zruč nad Sázavou) a v rezidenčním segmentu (Corso Pod Lipami). Materiály jsou dostupné jak v českém tak anglickém jazyce.

V nedávné době jsme doplnili návody na: