Optimalizace nákladů na elektřinu: rezervovaná kapacita jako nový klíč k úsporám

Co tvoří cenu elektřiny?

Jak už napovídá název faktury, cena dodávky elektřiny v sobě sdružuje platbu za vlastní silovou elektřinu a služby spojené s dodávkou elektřiny do vašeho odběrného místa. Celkové vyúčtování se následně člení na trochu nepřehledný soubor položek. Platba za dodávku silové elektřiny je Obchodní část ceny a je určena dohodnutou cenou za MWh s vaším dodavatelem elektrické energie. Může se tedy u jednotlivých dodavatelů lišit a odpovídá množství odebrané energie (tzv. silová složka). Zbytek ceny za dodávku elektřiny tvoří Regulované položky a jsou stanoveny vyhláškou Energetického regulačního úřadu a patří sem: cena za distribuci, platba za rezervovaný příkon, podpora výkupu elektřiny z podporovaných zdrojů (POZE), cena za systémové služby a poplatek na činnost operátora trhu s elektřinou (OTE).

Vývoj cen

Obchodní (silová) část ceny významně narůstala v předchozích dvou letech, v tuto chvíli se stabilizuje a mírně klesá. Koncem roku 2023 však došlo vlivem rozhodnutí ERU k významnému navýšení položek regulované části ceny. To přineslo aktuálně významný dopad na rozpočet všech odběratelů a specifické je, že zde nepomůže přímo snížení vlastní spotřeby elektřiny, protože některé regulované položky nemají přímo vazbu na množství spotřebované elektřiny a přesto tvoří významnou část ceny.

Rezervovaná kapacita: klíč k úsporám i velké riziko.

Jednou z položek regulované ceny, kterou však mohou zákazníci významně ovlivnit, je rezervovaná kapacita.

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v MW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě z distribuční soustavy v daném měsíci. Rezervovaná kapacita může být složena ze dvou složek - roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. Výši rezervované kapacity určuje klient dohodou se svým obchodníkem.

Tato položka zpravidla tvoří čtvrtinu a více celkových nákladů na elektřinu a je to tedy významná část. (pro pochopení potenciálu její optimalizace v extrému klidně o 30% je možné srovnání například s tím jak náročné je dosáhnout snížení sumární spotřeby o – v celkovém dopadu srovnatelných – cca 8%)

Správné nastavení této položky může výrazně ovlivnit výši vašich účtů za elektřinu. Je důležité ale vědět že se zde skrývá velké riziko. V případě kdy si klient sjedná rezervovanou kapacitu a v jedné jediné čtvrthodině v měsíci tento sjednaný odběr překročí, jeho dodavatel mu naúčtuje násobky ceny za měsíční část rezervované kapacity jako penále. Tyto postihy bývají dost citelné, mohou se snadnou vyšplhat do vyšších desítek až stovek tisíc korun za jediné překročení.

Správné a bezpečné nastavení kapacity je možné v několika úrovních.

Jak to správně provést ?

⭢ Základní uživatelská optimalizace

(typicky 0-10 % úspory)

Prvním krokem je zjištění, zda nemáme kapacitu nastavenou zbytečně vysoko, a to v části roku nebo po celý rok. Míru využití rezervované kapacity (maximální čtvrthodinu) uvádí dodavatelé přímo na faktuře. Je třeba se podívat na všechny měsíce v uplynulém roce a ověřit zda rozdíl mezi maximální realizovanou čtvrthodinovou spotřebou a rezervovanou kapacitou je optimálně 10%-20%. Je možné kombinovat pro různé části roku trvalou měsíční rezervaci a případné měsíční navýšení pro období kdy očekáváme vyšší (špičkovou) spotřebu. Vyšší procento rezervy použijeme pro dynamičtější odběrový diagram, pro stacionární odběr postačí např. 10% rezerva. Při přílišném snížení je zde však velké riziko, že dojde v průběhu roku k náhodnému překročení.

⭢ Procesní optimalizace

(0-15 % úspory)

Druhý krok již vyžaduje nějaká podrobnější data. Je vhodné si zobrazit časový průběh spotřeb (v rozlišení ¼ hodin) a zjistit zda maximální odběry nejsou tvořeny souběhem několika významných spotřeb (např. najednou se sepne velká klimatizace + provoz drtiče odpadu). V případě, že k tomu dochází, je možné buď úpravou procesů spotřeby nebo technicky zamezit současnému spínání těchto spotřeb. Je nutné, ale zabezpečit aby nemohlo dojít k náhodnému „porušení“ nastavených pravidel, současnému sepnutí a tudíž k překročení rezervované kapacity. Pro tento případ vám chytrý EMS systém FLOWBOX umožní provést automatickou blokaci nebo například naplánovat a automaticky realizovat spotřebu v rámci samostatných časových slotů (tam kde je to provozně možné).

⭢ Plně automatické řízení

(zpravidla více než 30 % úspory)

Pro tuto úroveň již nezbytně potřebujete použít inteligentní řídící systém. FLOWBOX má pro tento účel integrovanou funkcionalitu, které umožňuje měřit odběr v rámci aktuální čtrvthodiny a průběžně sledovat pomocí inteligentní predikce zda nehrozí její překročení. V okamžiku kdy by takové překročení hrozilo spustí několikastupňovou optimalizaci (odepínání flexibilních zátěží). Pro správné nastavení automatického systému umí FLOWBOX provést potřebnou analýzu, stanovit potřebnou flexibilitu spotřeby a provést plně bezpečnou konfiguraci. Analytické nástroje FLOWBOXu umožní předem ( např. na ročních datech) ověřit plnou funkčnost regulace. Díky takové robustní přípravě je potom možné provést regulaci o významnou část.

V případě využití FLOWBOX řešení je možné využít i efektivní kombinace potlačení souběhu spotřeb (např. automatizovaným prioitizačním řízením časových slotů spotřeby) a současně využít automatické řízení ¼ hodiny. Takové řešení přináší i další výhody v oblasti optimalizace dimenzování rozvodů, řídících a ochranných prvků.

Již v tuto chvíli FLOWBOX umožňuje pomocí popsaných mechanizmů a dalších inteligentních prvků vyhledávat sofistikované kombinace možností pro úsporu, vytvářet a ovládat flexibilitu spotřeby. Flexibilita spotřeby bude skvělým klíčem k úsporám a po nějaké době nezbytným klíčovým parametrem celkové energetické a nákladové efektivity.

Tip: Energetická kalkulačka – Vyplňte kalkulačku a zjistíte, jak jste na tom v oblasti chytré práce s energiemi. Dozvíte se, jakou máte úroveň své energetické vyspělosti, pochopíte jaké mohou být vaše další strategické kroky a zkusíme spolu odhadnout kolik můžete ročně na energiích ušetřit.


Autor článku:
Radek Fiala, produktový manažer (FLOWBOX)

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.