Management BESS nebo UPS systémů ve FLOWBOXu: Měření, řízení a analýza bateriových zdrojů

V rámci naší neustálé snahy o inovace a poskytování špičkových řešení v oblasti energetického managementu vám představujeme novou funkcionalitu systému FLOWBOX: Battery Energy Storage Systems. BESS umožňuje maximalizovat využití energie z obnovitelných zdrojů, snižuje nežádoucí přetoky energie a pomáhá při vyrovnávání špiček.

 

Co je BESS?

 

BESS je technologie umožňující ukládání elektrické energie pro pozdější využití pomocí bateriových úložišť. BESS lze využít k řadě účelů, včetně zajištění stabilního dodávání energie, optimalizace využívání energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, snížení nákladů na energii a zvýšení energetické nezávislosti. Systémy BESS umožňují efektivnější využívání vyrobené energie tím, že ukládají přebytečnou energii v době nízké spotřeby a uvolňují ji v době, kdy je poptávka vysoká nebo výroba z obnovitelných zdrojů nedostačující. Díky své flexibilitě a schopnosti rychlého nasazení hrají BESS klíčovou roli v přechodu na udržitelnější energetické systémy a podporují stabilní a efektivní provoz energetických sítí. Nyní tuhle funkcionalitu nabízí i software FLOWBOX.

 

Funkcionalitu BESS jsme vyzkoušeli v továrně Baumruk&Baumruk  

 

Praktické využití BESS demonstrujeme na příkladu našeho klienta, průmyslového závodu Baumruk&Baumruk, kde řídíme nabíjení a vybíjení 600kWh BESS v závislosti na dostupném výkonu 600 kWp fotovoltaických panelů (FVE) a interních potřebách energie do maximální výše 380 kW. Cílem je nejen maximalizovat produkci FVE, ale také zabránit zbytečným přetokům energie a optimalizovat spotřebu.

<div fs-richtext-component="bess-component" class="stats-element is-min-height text-color-black"><div class="heading-style-h4" style="margin-bottom:1rem;">Klíčové vlastnosti a výhody funkcionality BESS:</div><div class="w-richtext"><ul role="list"><li>Inteligentní řízení nabíjení/vybíjení: Využíváme strukturované FLOWBOX AI algoritmy, které zajišťují, že vaše baterie jsou vždy optimálně využívány.</li><li>Spojení s obnovitelnými zdroji: BESS je integrován s FVE a záložními generátory (UPS), aby odpovídal vašim energetickým potřebám v reálném čase.</li><li>Optimalizace dle rezervované kapacity: Řízení zahrnuje kompenzaci odběrových špiček a je navrženo tak, aby umožnilo minimalizaci potřebné rezervované kapacity.</li><li>Adaptabilita na tržní SPOTové ceny: Nabíjení baterie je řízeno na základě aktuálních burzovních cen energie a jejich predikcí, což zajišťuje, že energie je nakupována a ukládána v nejvýhodnějších momentech, tzv. řízení energií na spotu.</li><li>Prediktivní řízení: Systém zohledňuje 48hodinovou predikci výroby FVE, což umožňuje ještě lépe plánovat nabíjení a vybíjení baterií.</li></ul></div></div>

BESS Management ve FLOWBOX Software

V rámci FLOWBOX Software je management BESS (Battery Energy Storage Systems) a UPS (Uninterruptible Power Supplies) systémů klíčovým prvkem pro efektivní využití energie a zajištění nepřetržité dodávky elektrického proudu. Naše pokročilé řízení BESS je založeno na několika zásadních pilířích, které zajišťují optimální výkon a spolehlivost energie pro naše klienty.

Strukturované FLOWBOX AI algoritmy

Pro řízení nabíjení a vybíjení využíváme vlastní strukturované AI algoritmy, které inteligentně optimalizují energetické toky. Tyto algoritmy zohledňují nejen aktuální stav nabití baterie, ale i předpověď výroby energie a spotřebu, což umožňuje maximalizovat účinnost využití ukládané energie. Výhodou systému Flowbox je možnost vytvořit algoritmy přímo na míru konkrétnímu uspořádání a maximálně efektivně propojit potřeby  

Integrace s obnovitelnými zdroji a záložními generátory

FLOWBOX Software efektivně řídí spojení BESS a UPS systémů s obnovitelnými zdroji energie a záložními generátory. Díky tomu dokážeme zajistit, že energetické potřeby odběrných míst jsou kryty s maximální efektivitou a minimálními náklady, přičemž využíváme data z historického vývoje a prediktivní analýzy pro informované rozhodování.

Řízení dle rezervované kapacity a odběrových špiček

Náš software zahrnuje specifické funkce pro řízení celkové bilance odběru dle rezervované kapacity a pro kompenzaci odběrových špiček. To například znamená schopnost live predikci a optimalizaci pro čtvrthodinová maxima se zapojením energie z bateriového úložiště i FVE, což pomáhá významně snižovat náklady na energii (snížení špičkového odběru a tím i potřebných plateb za rezervovanou kapacitu a zlepšit celkovou energetickou efektivitu.

Adaptivní řízení dobíjení

Další inovativní aspekt našeho BESS managementu je adaptivní řízení dobíjení baterií na základě burzovních cen energie  (SPOTových cen). Tímto způsobem může FLOWBOX Software optimalizovat náklady na energii tím, že preferuje nabíjení baterií v časech, kdy jsou ceny energie nižší a naopak umožní zapojení akumulované energie v okamžiku kdy jsou ceny vysoké nebo by mohlo dojít k překročení rezervované kapacity.

Predikce výroby FVE systému

Využíváme 48hodinovou predikci výroby fotovoltaických systémů (FVE) pro plánování nabíjení a vybíjení BESS. Toto umožňuje proaktivní reakci na očekávané změny v produkci energie a zajišťuje, že systém je vždy připraven využít dostupnou solární energii co nejefektivněji. Ponecháme v baterii dostatek prostoru pro akumulaci energie z FVE nebo provedeme optimalizované nabití v okamžiku kdy je k dispozici levná energie v režimu spotových cen.  

Monitoring a reakce na poruchové a alarmové stavy

Konečně, autonomní FLOWBOX Software neustále monitoruje systém pro identifikaci poruchových a alarmových stavů, což umožňuje rychlou reakci na jakékoli problémy a zajišťuje nepřetržitou bezpečnost a spolehlivou dodávku energie.  

Význam pro udržitelnost a budoucnost energetiky

Integrací BESS do FLOWBOX Software jsme opět o krok blíž k udržitelnější energetice. Tato technologie nejenže snižuje potřebu energie z fosilních paliv, ale také zvyšuje efektivitu využívání obnovitelných zdrojů energie, tím pádem se rychleji dostáváme k dosažení energetické nezávislosti a snižování emisí skleníkových plynů. To je cílem nejen nás, ve FLOWBOXu, ale i všech majitelů budov – ať už se jedná o průmyslové objekty nebo bytové domy.

Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a podpory našich marketingových aktivit. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.