Vyberte si náš produkt, který vyřeší vaše potřeby

V jednotlivých odvětvích nabízíme řešení od základního monitoringu a analýzy po samostatně fungující ekosystém.

Od těžkého průmyslu po výrobu potravin

MAN1000 – monitorování spotřeby energií a parametrů prostředí; reporty v reálném čase; vyhodnocení a alarmy.

MAN3000 – řízení energetických špiček a reservovaného příkonu; řízení HVAC systémů a osvětlení; alarmy anomálních stavů; samostatný zásah systému, autonomní provoz.

MAN5000 – optimalizace energií ve více halách nebo lokalitách; využití strojů v čase; pokročilá analytika; preventivní držba; samostatně fungující sub-domény pomocí Flowbox Alliance Edge Servers; podpora certifikace ISO 50001.

Od těžby surovin po řízení v petrochemickém průmyslu.

MOT1000 – monitorování oleje-paliva v těžebních strojích; sledování pohybu strojů; vyhodnocení a alarmy; požadavky na preventivní údržbu; analytika a záznam dat v reálném čase přímo na motorech lokomotiv, lodí a těžebních strojů.

MOT3000 – v přípravě pro rok 2021

MOT5000 – v přípravě pro  rok 2021

Komerční a kancelářské budovy, rezidenční celky, sportovní objekty.

BDS1000 – měření spotřeby elektřiny, plynu a tepla; monitoring teploty a úrovně CO2, vyhodnocení a alarmy.

BDS3000 – řízení HVAC systémů, osvětlení a stínící techniky; řízení podle stavu počasí a předpovědi; integrace zabezpečovacího systému a přistupu do objektu; optimalizace režijních nákladů; rozšíření o komunitní aplikaci | FLOW.

BDS5000 – víceúčelové komplexy (byty, obchody, kanceláře); pokročilá analytika; obědové/modlitební pauzy; dobíjení elektroaut; podpora více lokalit; samostatně fungující sub-domény pomocí Flowbox Alliance Edge Serverů; rozšíření o komunitní aplikaci | FLOW.

Celé město v jedné platformě s daty sdílenými s obyvateli.

SCG1000 – monitoring spotřeb energií; sledování obsazenosti parkovišt; monitoring naplnění kontejnerů s odpadem; integrace bezpečnostních kamer; informační tabule alarmová hlášení a reporty.

SCG3000 – řízení pouličního osvětlení včetně biodynamiky; chytré zavlažování; zajištění bezpečnosti (vrata, vjezdy, brány, sloupky); optimalizace využití energií podle využití objektů a změn počasí.

SCG5000 – integrace více sub-systémů a pokročilá analytika; samostatně fungující sub-domény pomocí Flowbox Alliance Edge Serverů; město jako lokální distribuční soustava!

Od kontroly chodu základnových stanic po řízení energetiky datových center.

ICT1000 – DCIM měření spotřeby a parametrů prostředí datového centra; vyhodnocení a alarmy; monitoring BTS diesel generátorů (spotřeba, palivo) a přístupu, zabezpečení.

ICT3000 – DCIM (měření, HVAC, PDU, genset, UPS); správa a optimalizace energetické infrastruktury BTS (solarní panely, diesel generátor); Flowbox Edge Gateways se zabudovanými Flowbox edge microservices.

ICT5000 – v přípravě pro rok 2021

Flowbox jako nástroj pro kontrolu sítí pro distribuci energií.

ENE1000 – AMR / AMI chytré měření (elektro, voda, plyn, teplo, atd.); využití veřejných IoT sítí (LoRaWAN, SigFox, 4G Nb-IoT) nebo privátních hotspotů (LoRA, DECT2020 NR); historie, analytika a reporting do systémů LDS.

ENE3000 – AMM ecosystém pro LDS/DSO; dynamické tarify; integrace HDO; řízení energetických špiček; možnost ovládání spotřeby na koncových prvcích distribuční sítě; integrace lokálních energetických zdrojů a úložišť; export dat pro LDS/DSO/TSO; podpora EU direktivy 2019/943.

ENE5000 – aktivní řízení toků energií pro LDS/DSO; řešení AMM zahrnující koncové zdroje/spotřebiče energie (sub-meter AMM); flexibilita na straně spotřeby; dynamické tarify; podpůrné služby flexibility; integrace mikrogridů.

Budoucnost je v obnovitelných zdrojích energie.

DER1000 – monitoring fotovoltaických, větrných a vodních elektráren; vyhodnocení a alarmy; využití IoT sítí pro sběr dat.

DER3000 – optimalizace provozu lokální výroby, spotřeby a uložení energie; nabídka flexibility odběru a dodávky energii; integrace s LDS/DSO; podpora EU direktivy 2019/944.

DER5000 – optimalizace, řízení a agregace více decentralizovaných zdrojů, spotřebičů a úložišť energie; řízení odběrových špiček; chytré dynamické nabíjení elektroaut; možnost nabídky služeb flexibility; hierarchická architektura využívající Flowbox Edge Gateways se zabudovanými Flowbox edge microservices; integrace a export dat pro LDS/DSO.

Pro řízení a správu nabíjení elektromobilů.

EVM1000 – monitoring dobíjení elektromobilů; vyhodnocení a alarmy; podklady pro fakturaci; Flowbox Edge Gateway se zabudovaným OCPP serverem.

EVM3000 – adaptivní řízení  dobíjení firemní flotily elektromobilů; odstranění odběrových špiček; rozložení nabíjení flotily v čase a podle potřeb jednotlivých uživatelů; Flowbox Edge Gateway se zabudovaným OCPP serverem.

EVM5000 – v přípravě pro rok 2021. Elektromobilita jak součást lokální distribuční soustavy.

Snadný monitoring teplotního řetězce.

RAF1000 – monitorování výrobního cyklu (HACCP); monitorování teploty chlazených/ mražených potravin (maso, ryby); nepřetržitý záznam  pro veterinární a hygienické účely.

RAF3000 –  řízení výroby chladu a tepla pro účely uskladnění a zpracování potravin; monitoring teplotního řetězce při přepravě; řízení vnitřního prostředí obchodů a restaurací s ohledem na specifické požadavky; denní/ noční režim stiskem jediného tlačítka; světelné scény.

RAF5000 –  v přípravě pro rok 2021. Střecha obchodu jako zdroj elektrické energie!

Pro poskytovatele zdravotní a lázeňské péče.

HEA1000 – monitorování teploty skladování léků a vakcín; sledování teplot v koupelích a bazénech.

HEA3000 – pro teplotní přípravu léčebných zařízení jako jsou koupele či bazény při využití vlastních tepelných zdrojů nebo odpadního tepla.

HEA5000 –  v přípravě pro rok 2021.

Cloudové a OEM řešení pro výrobce HW prvků, poskytovatele konektivity nebo systémové integrátory.

CLS-FBX – FLOWBOX cloud -instalace a hosting dodaného řešení na Flowbox cloud serveru.

CLS-PAR – PARTNER cloud – multi-tenantní prostředí pro SaaS řešení je v partner cloudu s možností udělovat pod-licenci (SaaS služba + datové body) pro koncové zákazníky bez potřeby další instalace celého serveru; měsíční vyúčtování licencí jako služba Flowboxu. /k dispozici během 2021/

CLS-GLB – GLOBAL cloud – nakoupená SaaS služba je hostována na jedné ze světových platforem (AWS, Azure, Google, atd.).

CLS-PRO – PROVIDER cloud – služba(y) Flowbox IID platformy jako OEM SW pro systémové integrátory, HW výrobce, dodavatelé energetických aplikací, nabízející vlastní cloud produkty úrovně 1000 nebo 3000 s jednoduchým stavovým řízením. /k dispozici během 2021/