KnowFlowGrow"WE SAVE SUBSTANTIAL COST

WHILE GIVING INSIGHTS AND CONTROL"


Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme integrační platformu FLOWBOX pro automatizaci a řízení technologií v rámci budov, průmyslových objektů, řetězců nebo měst.

Funkce FLOWBOX

FLOWBOX dohlíží na smysluplný tok všech druhů energií, využití výrobních prostředků, bdí nad potřebou údržby. Pod jeho taktovkou může být efektivní výrobní prostřední, prosperující komerční budova, objekt občanské vybavenosti nebo spokojený obyvatel rezidenčního komplexu, ale může být základem i pro fungující chytré město.

Chytrý dirigent, který umí vyladit orchestr vašich technologií

Výrobní podnik, bytový komplex, veřejná správa nebo domácnost. Pokud si představíte jakýkoliv systém jako orchestr, pak je platforma Flowbox jeho dirigentem.

Flowbox jako dirigent

Systémy řídící provoz výroby jsou často příliš složité a neefektivní. „Kdybychom si vypůjčili hudební terminologii, dalo by se říct, že jednotlivé technologie hrají na své nástroje bez dirigenta. Díky jednotné platformě se ze systémů stávají podsystémy fungující spojitě pod jednou taktovkou,“

FLOWBOX jako nedílná součást INDUSTRY 4.0

Vzájemou provázaností, měřením a řízením technologií FLOWBOX v rámci průmyslových instalací dosahuje vyšší efektivity, snížuje náklady na výrobu a provoz.

Naše filozofie "Know.Flow.Grow"

Cílem našich aktivit je umožnit zákazníkům ze všech segmentů úspěšný rozvoj při maximálním komfortu řízení energetických potřeb. Takového cíle můžeme dosahovat pouze tím, že budeme úspěšně a efektivně řídit a kontrolovat jednotlivé spotřebiče a zařízení. Nicméně, abychom dané spotřebiče a zařízení mohli provozovat optimálně a zároveň podle potřeb zákazníků, je nutné jako vstup měřit relevantní veličiny a predikovat další vývoj.


Naše filosofie by se dá shrnout do kroků:
měřit  → efektivně řídit  → růst (KNOW→FLOW→GROW)

Výhody řešení FLOWBOX

Snížíme vaše provozní náklady dohledem a řízením spotřeb energií
Ušetříme váš čas a poskytneme vždy okamžitý přehled o nákladovosti a stavu provozu
Do systému FLOWBOX je možné zaintegrovat většinu subsystémů od jiných výrobců nebo dodavatelů
Díky FLOWBOX můžete pohodlně sledovat, kontrolovat a řídit provoz z jakéhokoliv místa

FLOWBOX v praxi

Případová studie:

Výrobní podnik - Strojírenství

Zákazníkem je strojírenská společnost vyrábějící velmi přesné mechanické součásti stavebních a zemědělských strojů a komponenty pro kolejová vozidla. Strojírenský provoz s velkým množstvím energeticky náročných výrobních strojů, a téměř 7.000 m2 výrobních, skladových a administrativních prostor, představoval výzvu pro optimalizaci řízení spotřeb a efektivní využívání energií.

+

Případová studie:

Bytový resort Břetislavka

Břetislavka je komplex 23 bytů, realizovaných rekonstrukcí historického zájezdního hostince v Šáreckém údolí v Praze. Součástí implementace platformy FLOWBOX byla mj. automatizace správy budovy po jednotlivých bytových jednotkách, optimalizace fungování budovy jako celku a implementace dálkového ovládání jednotlivých bytových jednotek.

+

Případová studie:

Dynamické řízení netoxického veřejného osvětlení


FLOWBOX ve spolupráci s předním odborníkem panem Hynkem Medřickým a spol. 2Q s.r.o.se podílel na unikátním projektu a dodávce řízení nového netoxického pouličního osvětlení s řízením Biological Dynamic Ligting v residenční oblasti v Řevnicích.   Celé řešení je svoji unikátností jedno z 1.na světě (realizace říjen 2018) jelikož dochází k úplnému a ne pouze k částečnému odstranění modré barevné složky jako u jiných obdobných projektů.

FLOWBOX dynamicky a adaptivně mění chromatičnost  veřejného osvětlemní a s občanským soumrakem postupně odstraňuje ze světelného spektra modrou barevnou složku a naopak přidává přirozenou žlutou a červenou. Při rozednění opět žlutou a červenou ubírá a přidává více modré, stejně tak, jak přirozeně funguje režim Den/Noc resp. Slunce/Měsíc.

+

Případová studie:

Zdravá škola a chytré město

V rámci chytrého města se FLOWBOX zaměřuje na integraci a řízení technologií budov a zároveň na integraci a řízení technologí ve spávě města. Pro potřeby správy města vytváříme dedikovaný uzavřený cloud města City Management Platform.

+

Naši zákazníci

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat

Volejte

(+420) 606 077 110

Ozveme se

Napište nám

info@flowbox.com