KnowFlowGrow

Vyvíjíme, dodáváme a implementujeme řešení pro řízení spotřeb energií a technologií v reálném čase na bázi energetického managementu.

Co je FLOWBOX?

FLOWBOX je multifunkční platforma pro inteligentní energetický management, která slouží k monitoringu, řízení a kontrole všech energetických spotřebičů.

Funkce FLOWBOX

Základní funkcí platformy FLOWBOX je průběžné měření hodnot spotřebovaných energií a dalších zákazníkem zvolených parametrů.

Cíle FLOWBOX

Cílem je optimalizace energetické spotřeby a naprostá a neustálá kontrola nad daným systémem, vedoucí ke snížení celkových provozních nákladů a zvýšení komfortu i bezpečnosti.

Naše filozofie "Know.Flow.Grow"

Cílem našich aktivit je umožnit zákazníkům ze všech segmentů úspěšný rozvoj při maximálním komfortu řízení energetických potřeb. Takového cíle můžeme dosahovat pouze tím, že budeme úspěšně a efektivně řídit a kontrolovat jednotlivé spotřebiče a zařízení. Nicméně, abychom dané spotřebiče a zařízení mohli provozovat optimálně a zároveň podle potřeb zákazníků, je nutné jako vstup měřit relevantní veličiny a predikovat další vývoj.


Naše filosofie by se tedy dala shrnout do kroků:
měřit (vědět) → efektivně řídit (plynout) → růst.

Výhody řešení FLOWBOX

Snížíme vaše provozní náklady dohledem a řízením spotřeb energií
Ušetříme váš čas a poskytneme vždy okamžitý přehled o nákladovosti a stavu provozu
Do systému FLOWBOX je možné zaintegrovat většinu subsystémů od jiných výrobců nebo dodavatelů
Díky FLOWBOX můžete pohodlně sledovat, kontrolovat a řídit provoz z jakéhokoliv místa

FLOWBOX v praxi

Případová studie:

Výrobní podnik - Strojírenství

Zákazníkem je strojírenská společnost vyrábějící velmi přesné mechanické součásti stavebních a zemědělských strojů a komponenty pro kolejová vozidla. Strojírenský provoz s velkým množstvím energeticky náročných výrobních strojů, a téměř 7.000 m2 výrobních, skladových a administrativních prostor, představoval výzvu pro optimalizaci řízení spotřeb a efektivní využívání energií.

+

Případová studie:

Bytový resort Břetislavka

Břetislavka je komplex 23 bytů, realizovaných rekonstrukcí historického zájezdního hostince v Šáreckém údolí v Praze. Součástí implementace platformy FLOWBOX byla mj. automatizace správy budovy po jednotlivých bytových jednotkách, optimalizace fungování budovy jako celku a implementace dálkového ovládání jednotlivých bytových jednotek.

+

Naši zákazníci

Zaujali jsme Vás? Neváhejte nás kontaktovat

Volejte

(+420) 606 077 110

Ozveme se

Napište nám

info@flowbox.com